Το Δ.Σ της επιστημονικής Ενωσης Πτυχιούχων Αγγλικής Φιλολογίας , ΕΠΑΦΗ, με ομόφωνη απόφασή του διαμαρτύρεται έντονα για την ανάθεση ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε πρόσωπα χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας για την κάλυψη αναγκών από 1o Ι.Ε.Κ Ηρακλείου.
Πόσο μάλλον όταν η συγκεκριμένη «καθηγήτρια», τυγχάνει κόρη του διευθυντή του του παραπάνω ιδρύματος.
Αυτή η τακτική δεν συνάδει με την άνοδο του επιπέδου σπουδών των ξένων γλωσσών εκ μέρους των σπουδαστών/-αστριών αυτών των φορέων. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν συνάδελφοι με πτυχία τριτοβάθμιας εκπ/σης για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, που έχουν την δυνατότητα να την αναλάβουν.
Το Δ.Σ του Συλλόγου Ε.Π.Α.Φ.Η θεωρεί ότι πρέπει να αρθεί αυτή η αδικία και να ανατίθενται οι ώρες σε συναδέλφους μας με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπ/σης.
Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/10/2007
Για το Σύλλογο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Πρωτογεράκη Μαρία

Advertisements