Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Καστρινάκη 23, Ηράκλειο, στις 18 Δεκέμβρη και ώρα 18:00.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Αρχάριους στο eTwinning

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη σελίδα:

http://etwinning.sch.gr/reservations.php?id=276

Το eTwinning (http://www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, όπου σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε, καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ.

Ελένη Πουλλά

Advertisements