Η ημερίδα “Dare to Share” που είχε προγραμματιστεί για τις 29 Μαίου 2009 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μη υποβολής δηλώσεων συμμετοχήςσυναδέλφων. Η μεταφορά του εργαστηρίου “Error Correction” που είχε ανακοινωθεί ενδέχεται να γίνει στο επόμενο “Dare to Share” πριν τα Χριστούγεννα 2009.

Advertisements