Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 το Ε.Α.Π. (www.eap.gr) προσφέρει 6 Προπτυχιακά (4.200 θέσεις) και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (3.200 θέσεις)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στο Ε.Α.Π. θα εισαχθούν άτομα με ειδικές ανάγκες εκτός των θέσεων που προκηρύχτηκαν σε κάθε Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, σε ποσοστό 5% (210 θέσεις). Αν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες και επιθυμείτε να εγγραφείτε στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στο ΕΑΠ θα εισαχθούν Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Τ.Ε.Ι. με προσωποπαγή θέση και Εργαστηριακοί Συνεργάτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, εκτός των θέσεων που προκηρύχτηκαν σε κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, σε ποσοστό 10% (320 θέσεις). Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Κατά το διάστημα της υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610 367300, 2610 367317, 2610 367327, 2610 367336, 2610 367355 και 2610 367600.

Ειδικά για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2009 μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2009 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο τηλέφωνο: 2610 367505 Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο τηλέφωνο: 2610 367506

Advertisements