Πληροφορούμε τους συναδέλφους, μέλη της Ε.Π.Α.Φ.Η, ότι  το  προγραμματισμένo για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009, ” Dare to Share Workshop” με αντικείμενο τα νέα διδακτικά βιβλία της Αγγλικής  Γλώσσας δεν θα πραγματοποιηθεί , λόγω έλλειψης συμμετοχής όσον αφορά σε  εισηγήσεις και προβληματισμούς από τους συναδέλφους που ήδη χρησιμοποιούν τα βιβλία.

Θα έχουν όμως τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων που  πραγματοποιούνται   από τις Σχολικές Συμβούλους, να συζητήσουν τις εμπειρίες τους και πιθανόν δυσκολίες που προέκειψαν κατά τη διδασκαλία των νέων βιβλίων.

Με εκτίμηση το Δ.Σ της Ε.Π.Α.Φ.Η

Advertisements