Αναφορικά με την ανακοίνωση του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το σχεδιασμό του Νέου Λυκείου και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, η  Ε.Π.Α.Φ.Η μεταφέρει τον προβληματισμό των συναδέλφων σχετικά με την υποβάθμιση του μαθήματος  της Αγγλικής Γλώσσας σε μάθημα επιλογής και εκφράζει τις ενστάσεις της για τη μείωση των ωρώνστην Β ’ και Γ’ τάξη. Γι αυτό έστειλλε το παρακάτω υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας ( δια της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε) που θά έχει μάλλον συνάντηση αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα με την ηγεσία του Υπουργείου.υπόμνημα ΕΠΑΦΗ

Advertisements