Η ΕΠΑΦΗ εκφράζει την αντίθεσή της ως προς τον τρόπο μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι θεωρεί ότι η ερμηνεία των διατάξεων του νόμου    3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’) με επακόλουθο το συνεχή επαναπροσδιορισμό των απαραίτητων προσόντων για τη μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αδικούν τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών και δημιουργούν ανισότητες στο χώρο της εκπαίδευσης.

Συμμερίζεται δε τις απόψεις της ΠΕΚΑΔΕ για το θέμα αυτό.

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=38980

Advertisements