Αγαπητοί συνάδελφοι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
Στο site http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες. Φέτος εφαρμόζεται πιλοτικά σε 800 σχολεία και προβλέπεται να τεθεί σε καθολική ισχύ από του χρόνου.
Επίσης, στο site http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool θα βρείτε το βιβλίο της Γ’ Δημοτικού, το οποίο είναι στο στάδιο της εκτύπωσης και θα σταλεί στα σχολεία.

Advertisements