Η Ένωση Πτυχιούχων Αγγλικής Φιλολογίας Ν. Ηρακλείου διοργανώνει εκπαιδευτική συνάντηση το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011, στο χώρο του 8ου Δημ. Σχολείου  Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 8  τηλ 2810 284561

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

10.00 – 10.45:  “Factors affecting teachers of English appointed in Greek State  Schools:  Towards eliminating the imminence of teacher burnout” by Maria  Lalou

  10.45 – 11.30:  “EFL in Greek public and private schools in terms of teachers’ and learners’ motivation, participation and awareness” by Eleftheria  Papadaki

  11.30 – 12.30 “Ερευνητικές Εργασίες” Μ. Καρτσωνάκης επιμορφωτής ΟΕΠΕΚ

  12.30 – 13.00    Συζήτηση

Advertisements