Τόπος διεξαγωγής : Αίθουσα συνεδριάσεων γραφείων Σχολ. Συμβούλων, Ρολέν 4, Ηράκλειο – υπόγειο

Ώρα: 5:00 – 7:00 μ.μ.

Διοργάνωση: Δ. Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη

Πληροφορίες: 2831 0 31894 & 6972782638     Δηλώσεις συμμετοχής:  dangeli@sch.gr

Πέμπτη 8/3/2012 Classroom management – Motivating  pupils Δ. Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη
Τρίτη 13/3/2012 Developing speaking & listening skills Δ. Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη
Πέμπτη 15/3/2012 How to use my voice in the classroom – Music in EFL Ε. Περίσογλου
Τρίτη 20/3/2012 Films in EFL Δ. Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη
Πέμπτη 22/3/2012 Developing reading &  writing skills Ε. Δασκαλογιαννάκη
Τρίτη 27/3/2012 Lesson Planning Δ. Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη
Πέμπτη 29/3/2012 Dramatization in EFL : an alternative teaching technique Α. Σπινθάκη
Advertisements