Αγαπητοί συνάδελφοι,
 Αν συμφωνείτε υπογράψτε για τη διάσωση των Τμημάτων μας, και διαδώστε το μήνυμά μας 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»  της ελληνικής κυβέρνησης για την ανώτατη παιδεία
προτείνει τη συγχώνευση των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ένα ενιαίο «Τμήμα Ξένων
Γλωσσών και Φιλολογίας [sic]» στα Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης με
κριτήρια, όχι επιστημονικά, αλλά αριθμητικής λογικής.

Τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας έχουν μακρόχρονη διδακτική και ερευνητική παράδοση,
επιστημονική αυτοτέλεια και ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία
θεραπεύουν διακριτά μεταξύ τους επιστημονικά, διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα με έμφαση στη φιλολογική μελέτη, στην ενδελεχή ανάλυση της
γλώσσας, καθώς και στη σύνδεσή της με τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των
κοινωνιών που τη μιλούν. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας υποβαθμίζει τα
Τμήματα σε απλές «κατευθύνσεις» ενός τεράστιου υβριδικού Τμήματος με την
επιστημονικά αδόκιμη ονομασία «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας». Αυτό θα
οδηγήσει στη συρρίκνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην ανεπάρκεια
επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών, στην
υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών και τελικά των πτυχίων των αποφοίτων. Zητάμε
τη διατήρηση της αυτονομίας των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

http://www.change.org/petitions/professor-konstantinos-arvanitopoulos-greek-minister-of-education-save-the-departments-of-english-french-german-italian-and-spanish

 http://www.enl.uoa.gr

Advertisements