Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06 Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  Ν. Ηρακλείου να συμμετέχουν στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Οικονομική κρίση: οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, στην οικογένεια και στην σχολική κοινότητα», την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 από τις 8:15 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.  στην  αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που διοργανώνουν οι Σχ. Σύμβουλοι Αγγλικών σε συνεργασία με την ΕΠΑΦΗ

Η παρούσα επιμόρφωση στοχεύει να αναδείξει τα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πως αυτά επηρεάζουν την σχολική κοινότητα και με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά προς όφελος των ιδίων και των μαθητών/τριων τους.

Η Ένωση Πτυχιούχων Αγγλικής Φιλολογίας Ν. Ηρακλείου- ΕΠΑΦΗ θα κάνει εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ,  στις 21 Μαρτίου, κατά την διάρκεια της ημερίδας μας.

Σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε την προσπάθεια του απερχόμενου ΔΣ και να βάλετε υποψηφιότητα για το επόμενο.

Η ΕΠΑΦΗ διοργανώνει και υποστηρίζει πολύ σημαντικές  επιμορφωτικές δράσεις για όλες/ους τις/τους συναδέλφους. Αν δεν ήταν η ΕΠΑΦΗ θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει το φεστιβάλ και αδύνατο να γίνουν οι ημερίδες με προσκεκλημένους εισηγητές από άλλα μέρη.

Όσες/οι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, παρακαλώ να το δηλώνουν στις Παπαϊωάννου Μαρία (marpapai@gmail.com), Ελένη Πουλλά ( epoulla@sch.gr ) Αγγελιδάκη Δέσποινα

Με εκτίμηση

Ελένη Πουλλά

 
dangeli@sch.gr)

Advertisements