Πρόγραμμα της ημερίδας

8.15 – 8.45 Εγγραφές
8.45 – 9.00 Χαιρετισμοί.
Νικολακάκης Γεώργιος
9.00 – 10.00 Οικονομική κρίση και εναλλακτικές προοπτικές ανάδρασης με αφετηρία την οικογένεια, την τοπικότητα και την εκπαίδευση.
Λιβανίου Ελένη
10.00 – 11.00 Η κοινωνικό-οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της : η οικογένεια, το σχολείο, το παιδί
11.00 – 11.30 Διάλειμμα
Χαραμής Παύλος
11.30-12.30 Το νέο σχολείο σε συνθήκες κρίσης
12.30 – 13.45 Συζήτηση – Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στο σχολείο και τα συζητούν με τους εισηγητές προκειμένου να βοηθηθούν για την καλύτερη δυνατή διαχείριση τους.
13.45 – 14.00 Κλείσιμο- Αξιολόγηση

Advertisements