Καλησπέρα,

Σας προωθώ μειλ της ΠΕΚΑΔΕ και βέβαια να υπογραψουμε όλοι/ες το αίτημα.

Θα είμαστε σε επαφή για αλλολοενημέρωση και δράση

ΝΑΙ στη διδασκαλία των αγγλικών στο νέο Γενικό Λύκειο Petition | GoPetition

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

(Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)

συνέταξε υπόμνημα-ψήφισμα σε σχέση με τη διδασκαλία της αγγλικής στο νέο
Γενικό Λύκειο, το οποίο επέδωσαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ επέδωσαν σήμερα, Δευτέρα 5
Αυγούστου 2013, σε συναντήσεις που είχαν σήμερα.

Παράλληλα, αναρτήθηκε ηλεκτρονικό αίτημα προς υπογραφή από
καθηγητές/-ήτριες αγγλικής, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Έχουμε την
ελπίδα ότι θα εισακουσθούμε, αρκεί να κοινοποιηθεί σε όσο γίνεται
μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Advertisements