ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Π.Α.Φ.Η

ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Π.Α.Φ.Η