Οι Σχολικοί Σύμβουλοι: Α. Κατσαγκόλης ΠΕ11, Ε. Πουλλά ΠΕ06, Δ. Αγγελιδάκη-Πετσαγγουράκη ΠΕ06 και Γ. Κορναράκης ΠΕ02 της ΠΔΕ Κρήτης διοργανώνουν, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο & ΓΕΛ Μαλίων και το ΓΕΛ Μοχού συνέδριο με θέμα:

«Διαφοροποιημένη διδασκαλία: από την θεωρία στην διδακτική πράξη».

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

utf-8”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΛΙΑ 10_12-10-2014 (ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ) (1)

Advertisements